ถั่วเขียวผิวดำ หรือที่ประชาชนเรียกกันว่า ถั่วแขก หรือถั่วเม็ดนุ่น มีลักษณะต้น ใบ กิ่ง ฝัก และก็เม็ดใกล้เคียงกับถั่วเขียวปกติ ฝักอ่อนก็ใช้กินเป็นผักสด ส่วนเปลือกถั่วรวมทั้งซากลำต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือจะปลูกไว้เพื่อใช้ทำปุ๋ยพืชสดก็ได้ เดี๋ยวนี้ผลิตผลของถั่วเขียว ตลาดประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการมากมาย เหตุเพราะคนประเทศญี่ปุ่นพบว่าถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียว […]