TRIUP หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

TRIUP

TRIUP  มิได้ให้ผลดีแก่นักศึกษาค้นคว้าเพียงแค่นั้น พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ มีเนื้อหาหรือหลักเกณฑ์ที่ออกจะครอบคลุมนำมาซึ่งการทำให้ทุกภาคส่วนจะได้รับผลดีที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเองที่แม้ว่าจะได้รับทุนส่งเสริมจากภาครัฐแม้กระนั้นก็จะดำเนินงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในภาคพสกนิกร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จะสามารถเข้าถึงผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology) ซึ่งก็จะมีผลให้นัวิจัย มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยเทคโนโลยีที่จะใช้ประโยชน์ผลดีในวงกว้างมากเพิ่มขึ้น และก็ในที่สุดด้วยการที่เกิดการใช้ประโยชน์ซึ่งมาจากการวิจัยและก็สิ่งใหม่ที่มากขึ้น ก็จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการผลิตเศรษฐกิจฐานสิ่งใหม่ให้กับเมืองไทยได้อย่างยั่งยืน

นั้นมีกรรมวิธีการรวมทั้งการพิเคราะห์ที่มีลำดับชั้นตอนอยู่ ภายหลังจากทำ ข้อตกลงมอบทุน ทำงานศึกษาค้นคว้า และก็ เผยผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้ว คนรับทุนจะมีสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอรับความเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยฯ ซึ่งถ้าหากว่าคนรับทุนไม่ได้อยากต้องการเป็นเจ้าของ นักค้นคว้าก็เลยจะมีสิทธิ์สำหรับในการขอรับความเป็นเจ้าของผลของงานวิจัยขั้นตอนต่อไป แม้กระนั้นไม่ว่านักค้นคว้าหรือคนรับทุนได้สิทธิ์เป็นเจ้าของผลของงานวิจัยและก็ของใหม่แล้วนั้น จะต้องปฏิบัติงานใช้ประโยชน์คุณประโยชน์ รวมทั้งบริหารผลที่ได้รับจากงานวิจัยโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งรายงานการใช้คุณประโยชน์ต่อผู้บริจาคทุนเสมอ

 

TRIUP 

TRIUP  ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ส่วนในกรณีหากอีกทั้งคนรับทุนและก็ นักค้นคว้าไม่ต้องการที่จะอยากเป็นเจ้าของผลจากงานวิจัยฯเลย ผลงานนั้นจะเป็นของผู้บริจาคทุนโดยทันที แม้กระนั้นผู้เสียสละทุนเองก็ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์คุณประโยชน์เช่นเดียวกัน สิ่งแรกเป็นวิธีการทำให้เศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ การดำรงชีวิตของประชากรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี สิ่งใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับใน การชิงชัยของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ข้อบังคับฉบับนี้จะเข้าไปช่วยทั้งยังในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ รวมทั้งถ้าทำทั้งคู่ส่วนแรกได้ สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ของไทยแข็งแกร่งขึ้น การลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย ทั้งยังจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน โดยการจะมีผลให้อีกทั้ง 3 ส่วนนี้เกิดขึ้นได้ ควรมีการปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่

ให้ผู้ที่ทำศึกษาค้นคว้าได้ครอบครองผลงาน ผลตอบแทนที่หมายก็จะเกิดขึ้นทั้งยังกับพลเมือง ผู้ประกอบกิจการ สังคม และก็ประเทศ รวมทั้งนักค้นคว้าที่ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อชุมชน ที่ข้อบังคับฉบับนี้ได้มีการแบ่งเงินรางวัลให้นักค้นคว้าในกลุ่มนี้ด้วย ถัดมาเป็นเรื่องของการผลักดัน ข้อบังคับนี้ผลักดันให้การดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวโยงทำเป็นง่ายมากยิ่งขึ้น แล้วก็ส่วนท้ายที่สุดเป็นการผลิตกลไก แนวความคิดหลักของข้อบังคับ เป็นถ่ายโอนความเป็นเจ้าของในผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากทุนของเมือง

ไปยังคนรับทุนที่มีความสามารถสำหรับ การนำผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์  TRIUP   โดยมหาวิทยาลัย แล้วก็ภาคเอกชน สามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด ไปสู่แนวทางการเชิงการค้า และก็สร้างให้กำเนิดมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งสิ่งใหม่ ช่วยสร้างให้กำเนิดสิ่งจูงใจต่อการผลิตผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ของมหาวิทยาลัย แล้วก็นักค้นคว้า แล้วก็การวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ตรงกับความตลาดมากเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดธุรกิจของใหม่ (Spin off, Startup) จากการนำผลที่เกิดจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาค้นคว้า ผู้ประกอบกิจการของใหม่ สร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจ

การขับเขยื้อนให้การค้นคว้า สิ่งใหม่ ถูกใช้ประโยชน์คุณประโยชน์ในมิติต่างๆทั้งยังภาคสังคม สภาพแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยิ่งไปกว่านั้นภาคเศรษฐกิจที่จะต้องเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนได้นำการวิจัยไปต่อยอดรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงการค้ารวมทั้งผลักดันแล้วก็สนับสนุนผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า แล้วก็ของใหม่ (ววน.) ไปสู่การใช้ผลดี โดยเน้นการขับเขยื้อนการนําผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นผลทองสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังยังจะเป็นหลักที่ติดต่อสื่อสารกับชุมชน ววน. รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือภาคเอกชน เพื่อเห็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมใจสำหรับในการผลักดันการทํางานของทุกภาคส่วนในระบบ ววน

TRIUP

ดังนี้ เพื่อประชากรทั่วๆไปเข้าถึงเรื่องเกื้อหนุนการใช้ คุณประโยชน์ผลของงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ ด้านในงานก็เลยดำเนินกิจกรรมที่มากมายแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการของผู้ที่มาร่วมงาน มี 1) โซนเสนอแนะ  Act และก็กลไกผลักดันการใช้คุณประโยชน์งานศึกษาเรียนรู้วิจัย 2) โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมสนทนาเพื่อขอใช้สิทธิ 3) โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สิน ทางปัญญารวมทั้งกฎที่ต้องปฏิบัติตาม 4) โซนหลักการเกื้อหนุน ววน. 5) โซนแผน ววน. และก็โปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พอใจ เรื่องแผนและก็งบประมาณหรือทุนช่วยเหลือ 6) โซนร้านขายของสิ่งใหม่ สำหรับราษฎรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว 7) โซนแสดงผลลัพธ์งานค้นคว้าวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย เทคโนโลยีแล้วก็ของใหม่

เว้นเสียแต่ผลงานสิ่งใหม่ ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงทั้งยังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และก็สภาพแวดล้อมแล้ว ข้างในงานมีกิจกรรมนานัป การและก็บ่งบอกถึงถึงการใช้คุณประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมสนทนาเพื่อขอใช้สิทธิ โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎเกณฑ์ โซนหลักการช่วยเหลือ ววน. โซนแผน ววน. รวมทั้งโปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พึงพอใจเรื่องแผนและก็งบประมาณหรือทุนเกื้อหนุน โซนร้านรวงของใหม่ สำหรับพสกนิกรทั่วๆไปได้ มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาเรียนรู้ที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งของใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานศึกษาวิจัย เทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งใหม่ แล้วก็ยังมีโซนสินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนสนทนาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการพูดคุยประเด็นต่างๆ

ถึงแม้ว่าจะปัจจุบันนี้พวกเราจะเดินทางด้วยเรือบินได้สะดวก TRIUP   แต่ว่าเสน่ห์ของ การขับรถยนต์ท่องเที่ยวหรือ Road Trip ยังคงชนะใจผู้คนได้ไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าจะถูกหยิบยื่นความสบายสบายให้ข้างหน้าก็ตาม ซึ่งวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเตรียมทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวแบบ Road Tripเป็นอะไร จะต้องจัดแจงยังไง แล้วก็จำเป็นต้องเริ่มแบบไหนให้พวกเราสามารถขับขี่รถท่องเที่ยว Road Trip ได้ไม่มีอันตรายจนตราบเท่าจบการเดินทาง รวมทั้งชี้แนะจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเยอะที่สุด ใครกันแน่ต้องการทดลองสัมผัสชีวิตที่การท่องเที่ยวในสไตล์นี้ สักครู่มาอ่านไปพร้อม

การใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่เป็นยังไง

ใน TRIUP Act มีกรอบช่วงเวลาของการนำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิน 2 ปี ถ้าหากพวกเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดแจงเอาไปใช้ผลดีได้ในกรอบเวลาดังที่กล่าวมาแล้วได้พวกเราบางทีอาจเสียสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยฯ ส่วนการนำไปผลดีที่ว่ามีแบบดังต่อไปนี้

  • การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในตัวผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่สำหรับในการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับแต่งแนวทางการผลิต การจัดส่วนประกอบหน่วยงาน การจัดการจัดแจง หรือปฏิบัติการอื่นในเชิงการค้า หรือสาธารณประโยชน์
  • การศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยต่อยอดผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ ในบางผลวิจัยบางทีอาจไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ผลดีเชิงการค้า หรือสาธาราคุณประโยชน์ได้โดยทันที ซึ่งบางทีอาจจะต้องนำไปเรียน ค้นคว้า ทดสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีก อีกหลาย Step กว่าจะเปลี่ยนมาเป็นต้นแบบสินค้าที่เอาไปใช้ได้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าหากผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของพวกเราถึงแม้มิได้ถูกนำไป Licensing แม้กระนั้นมีการปรับปรุงต่อยอดระดับความพร้อมเพรียงของเทคโนโลยี(Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์ด้วยเหมือนกัน
  • การจำหน่ายจ่ายโอนผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ หรือวิธีขายผลที่เกิดจากงานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ผลดีเหมือนกัน

ระบุชัดว่าเมื่อมีงานศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วต้องใช้ประโยชน์ผลดีภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี คนรับทุน  aahaarestaurant  ผู้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยบางครั้งก็อาจจะเป็นเจ้าของผลงานแม้กระนั้นหากไม่ดำเนิการนำไปใช้ ประโนชน์อย่างที่ควรเป็น ผู้อื่นก็บางครั้งอาจจะขอนำผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ หรือบางครั้งก็อาจจะนำไปปรับปรุงวิสาหกิจชุมชนได้ เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่า องค์ประกอบของ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้บากบั่นปิดช่องโหว่ทำให้งานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยได้รับการสนับสนุนให้มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริง แล้วก็ยังระบุชัดเจนว่า ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของผลงานหรือคนรับทุนผู้เสียสละทุนหรือผู้ขอร้องเพื่อใช้ประโยชน์ ทุกคนจำเป็นต้องให้สิทธิคุณประโยชน์กับผู้ศึกษาวิจัย

 

TRIUP 

TRIUP Act หรือพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็ของใหม่

มีผลบังคับใช้หนแรกวันที่ 6 พ.ค. พุทธศักราช 2565 เป็น พระราชบัญญัติ ที่ถูกส่งเสริมเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากผลที่เกิดจากงานวิจัยและก็ของใหม่อย่างสม่ำเสมอเยอะขึ้นมีประโยชน์สำคัญดังต่อไปนี้  ให้คนรับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชนหรือนักค้นคว้าสามารถเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมจากเมืองได้ ให้คนที่เป็นเจ้าของผลที่ได้รับ จากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่จะต้องใช้ประโยชน์จากผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ภายในเวลาที่ระบุ และก็จำเป็นต้อง บริหารจัดแจงและก็รายงานผลของการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ต่อผู้เสียสละทุน ระบุหลักเกณฑ์สำหรับในการโอนผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ของผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็หน้าที่ของคนรับโอนผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่

ให้คนที่ตั้งใจจะใช้ประโยชน์ใน ผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่  TRIUP  สามารถขอใช้ประโยชน์ได้ โดยเสนอข้อจำกัดและก็เงินเดือนที่สมควร ให้สิทธินายกฯบัญชาให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากทุนของเมืองในกรณีรีบด่วนหรือภาวะวิกฤติ ระบุหน่วยงาน กรรมวิธีเกื้อหนุนรวมทั้งการจัดสรรเงินค่าจ้างแก่นักศึกษาค้นคว้าเพื่อผลักดันการนำผลจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สมควรไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง (Appropriate Technology)

ดังนี้ พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 มีจุดหมายหลัก เป็นอยากสร้างผลพวงจากผลของงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ที่เมืองส่งเสริมทุน ไปสู่การใช้ผลดีเชิงการค้าและก็สังคมได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้คนรับทุน (มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน) สามารถเป็นเจ้าของผลการวิจัยและก็ของใหม่ และก็จะต้องนำผลจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่ระบุ

อย่างไรก็แล้วแต่ การจัดงานในคราวนี้ สกสว.รวมทั้งหน่วยงานร่วมจัดหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าข้างหลัง  การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดปริมาณสิทธิบัตรเยอะขึ้นและก็มีการใช้ประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นสาระสำคัญสำหรับในการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งพสกนิกร สำหรับการนำผลที่ได้รับจากงานวิจัย สิ่งใหม่ไปต่อยอด เปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตรวมทั้งบริการ เปลี่ยนแปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานสิ่งใหม่ถัดไป